Asıl amacı soğutma çevrimi olan ısı pompalarının temel prensipleri 1824 yılında Fransız bilim adamı Nicolas Leonard Carnot tarafından ortaya atılmıştır. 1850 yılında Lord Kelvin soğutmaya yarayan cihazların aslında ısınmak için kullanılabileceğini iddia etmesiyle ısı pompası kullanımı başladı.

2.DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA GELİŞTİRİLDİ

Birçok bilim adamı ve mühendis ısı pompalarını 2.Dünya Savaşından önce geliştirilmesi ve savaş esnasında kullanılabilmesi için çalışmalar yaptı. 2. Dünya Savaşı sıralarında ülkeler endüstrideki önceliklerini daha önemli ve aciliyetli problemlere konsantre olmakta kullandığı için savaş yıllarında bu konuda gelişme kaydedilemedi ancak savaştan sonra çalışmalar tekrar hız kazandı.

MALİYET EN BÜYÜK DEZAVANTAJDI

Ancak 60 lı yıllarda kuruluş maliyeti, potansiyeli ve ayrıca doğalgaz petrol gibi fosil yakıtlarına dayanan enerji maliyetinin azalması ısı pompalarının popülaritesinin azalmasına sebep oldu. Isı pompaları 1973 yılındaki enerji krizinden sonra popüeritesini tekrar kazanmıştır ve bu alanda çalışmalar tekrar hız kazanmıştır.

90’LARDAN SONRA YAYGINLAŞTI
Amerika ve Avrupa’da 90ların başında hızla yaygınlaşan ısı pompasının kullananların sayısı her geçen gün daha da artmıştır. Isı pompaları sağladığı kolaylıklara ve sağladığı avantajlara rağmen ülkemizde hala cok sayıda kullanıcısı bulunmamaktadır.